ÚHEL POHLEDU…

Moderní bankovnictví je založené na důvěře. Peníze samy o sobě žádnou hodnotu nemají. Jsou to jen barevné papírky, případně elektronické záznamy na virtuálních účtech. Jejich hodnota je založena na tom, že je ostatní přijímají jako peníze s určitou nominální hodnotou. Zbavte systém této důvěry a peníze se stanou tím, čím reálně jsou – bezcennou vzpomínkou na lepší časy. Více zde: