Těžební náklady rostou

Rastúce náklady na ťažbu zlata ničia marže producentov

V roku 2001 a 2002 dokázali ťažobné spoločnosti vyprodukovať jednu uncu zlata pri prevádzkových nákladoch (vypočítané podielom operatívnych nákladov bane a množstva vyprodukovaných uncí zlata) pod úrovňou 180 USD. V roku 2005 už ale tieto náklady dosahovali 250 USD, vzrástli teda o približne 45%. V roku 2009 stúpli na 457 USD a v priebehu roku 2011 sa vyšplhali až na 657 USD na jednu vyťaženú uncu zlata. Z prieskumu agentúry Reuters vyplýva, že celkové množstvo vyťaženého zlata v prvej polovici roku 2012 bolo na približne rovnakej úrovni ako v roku 2011 (produkcia vzrástla o 0,1% na 1366 ton). Priemerné prevádzkové náklady poklesli v druhom kvartáli na 872 USD na uncu z doteraz rekordných 1032 USD v treťom kvartáli 2011. Problémom je ale fakt, že prevádzkové náklady zahŕňajú iba položky, ktoré priamo súvisia s produkciou: mzdy zamestnancov, náklady na energie, suroviny (oceľ, výbušniny a pod.). Více zde: