Vyřizování objednávek investičních kovů

Společnost Golfstart s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138101
Cajthamlova 168, 266 01 Beroun.
IČ: 283 89 484 :: DIČ: CZ28389484

Váš obchodník:

Mgr. Martin Kahoun, MBA
Sales & Business Development Manager
gsm: 739 305 813  |  e-mail: martin.kahoun @ zlate-investovani.cz

Společnost Golfstart s.r.o. je registrovaná u Puncovního úřadu pod číslem 10336.

undefined